Čo je to konto Riam?

Konto Riam je konto, ktoré používate pri elektronických službách a aplikáciách poskytovaných MŠVVaŠ SR. Pomocou jedného prihlasovacieho mena a hesla môžete používať aplikácie ako sú Viki, Edičný portál a podobne. Neskôr sa budete prihlasovať na všetky elektronické služby a aplikácie poskytované MŠVVaŠ SR. Vaše konto je vo forme meno.priezvisko@iedu.sk, heslo a vaše profilové informácie.


Často kladené otázky

Čo potrebujem na vytvorenie konta Riam?

Na vytvorenie konta Riam potrebujete token a Vašu e-mailovú adresu.


Čo je podmienkou pre vytvorenie konta Riam?

Podmienkou pre vytvorenie konta Riam je, aby ste boli zaevidovaný v školskom informačnom systéme (AscAgenda, eŠkola, ....) a údaje zo školského informačného systému boli odoslané do Rezortného informačného systému (RIS).


Čo je token?

Token je 16 miestny číselný kľuč v tvare xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, ktorý slúži na vytvorenie konta Riam.


K čomu je potrebná Vašu e-mailová adresa?

Vaša e-mailová adresa bude slúžiť na aktiváciu konta Riam a na overovanie aktivít v prípade, že si pre konto Riam budete meniť heslo. Na Vašu e-mailovú adresu budete taktiež dostávať informácie o blížiacom sa konci platnosti hesla.


Ako získam token ak ho nemám?

Pedagogickým zamestnancom, u ktorých je vedená e-mailová kontaktná adresa v RIS (exportovaná zo školského informačného systému), budú Riam kontá generované automatizovaným spôsobom. O tejto aktivite im bude zaslaná informácia. Ak ste pedagogický zamestnanec a nemáte v školskom informačnom systéme uvedenú e-mailová kontaktnú adresu, požiadajte riaditeľa školy (alebo jeho zástupcu) o vygenerovanie tokenu.


Ako vygenerujem token?

Ak ste riaditeľ (alebo jeho zástupca), postup pre vygenerovanie tokenu pre pedagogického zamestnanca nájdete v Príručke pre riaditeľa na vygenerovanie tokenu pre pedagogického zamestnanca. Ak ste pedagogický zamestnanec, postup pre vygenerovanie tokenu pre žiaka nájdete v Príručke pre pedagogického zamestnanca na vygenerovanie tokenu pre žiaka.


Ako si vytvorím konto Riam?

Ak ste zamestnanec ŠaŠZ, postup pre vytvorenie konta nájdete v Príručke pre zamestnanca ŠaŠZ na vytvorenie konta cez aktivačný formulár RIAM a Príručke pre pedagogického zamestnanca na vytvorenie konta RIAM cez aktivačný token. Ak ste žiak, postup pre vytvorenie konta nájdete v Príručke pre žiaka na vytvorenie konta RIAM.


Mám token, čo s ním?

Ak máte token a chcete si vytvoriť konto Riam, navštívte stránku registrácie, kde postupujte podľa pokynov. Môžete použiť aj postupy uvedené v odpovedi na otázku Ako si vytvorím konto Riam?


Ako si môžem spravovať osobné údaje v mojom konte Riam?

Vo svojom konte Riam si môžete zmeniť meno a iné osobné údaje. Aby ste zmeny mohli vykonať, musíte byť prihlásený. Po prihlásení sa vám zobrazí stránka, kde v sekcii Vaše údaje kliknite na Upraviť identifikačné údaje alebo Upraviť kontaktné údaje.


Ako si môžem zmeniť svoje heslo?

Pravidelná zmena hesla pomáha zvýšiť zabezpečenie konta Riam a integrovaných aplikácií, ktoré s ním používate.

Postup na zmenu hesla závisí od nastavenia vášho konta. V nasledujúcich častiach sú popísané rôzne scenáre, s ktorými sa môžete stretnúť.

DÔLEŽITÉ

Heslo konta Riam môžete zmeniť len vtedy, ak poznáte aktuálne heslo. Ak sa o zmenu hesla pokúšate preto, že ste staré heslo zabudli, môžeme vám pomôcť vytvoriť nové heslo. Ďalšie informácie nájdete v téme Keď sa nemôžem prihlásiť do konta Riam.

Ako zmením svoje heslo konta Riam cez internet?

V prípade, že sa do konta Riam prihlasujete cez internet, môžete si heslo zmeniť nasledovne:

 1. Prihláste sa do svojho konta Riam a potom ťuknite alebo kliknite na položku Change your password.
 2. Na stránke Change your password zadajte svoje aktuálne heslo. Dvakrát zadajte svoje nové heslo a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Save.

Ako zmením svoje heslo, keď je počítač pripojený do domény iedu.sk?

Ak máte počítač pripojený do domény iedu.sk, váš správca systému môže určiť špecifické požiadavky na heslo, ktoré prispejú k lepšiemu zabezpečeniu siete. Pri zmene hesla v doméne bude možno potrebné požiadať o pomoc správcu systému.

Zmena hesla v rámci domény iedu.sk:

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Del a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť heslo.

  POZNÁMKA Ak používate tablet bez štandardnej klávesnice, kroky sa môžu líšiť. Obráťte sa na výrobcu počítača a požiadajte ho o pomoc.

 2. Zadajte svoje staré heslo. Následne dvakrát zadajte svoje nové heslo a potom stlačte kláves Enter.

Keď sa nemôžem prihlásiť do konta Riam

Tieto informácie vám pomôžu čo najrýchlejšie získať späť prístup do konta.

Najskôr skúste to najjednoduchšie: Ak si heslo pamätáte, no nefunguje, skontrolujte, či nie je zapnutý kláves Caps Lock a či je prihlasovacie konto napísané správne. Taktiež preverte či mate prepnutú správnu klávesnicu. Skúste sa potom prihlásiť znova.

Ak heslo nefunguje ani potom, je potrebné vytvoriť nové heslo.

Vytvorenie nového hesla:

 1. Kliknite na odkaz Password recovery.
 2. Vyberte dôvod, prečo potrebujete vytvoriť nové heslo, a kliknite na položku Next.
 3. Zadajte emailovú adresu, ktorú ste použili pri vytváraní konta Riam. Ide o Vašu emailovú adresu, napríklad hotmail.com alebo gmail.com.
 4. Zadajte znaky zobrazené na obrazovke (budeme tak vedieť, že nie ste robot) a kliknite na položku Next.
 5. Ak ste si do konta pridali bezpečnostné informácie, na vami zadané alternatívne telefónne číslo alebo druhú emailovú adresu, vám odošleme jednorazový kód. Po zadaní tohto kódu si na nasledujúcej obrazovke budete môcť vytvoriť nové heslo.


Kde nájdem ďalšiu pomoc a návody k môjmu kontu Riam?


Informácie týkajúce sa konta Riam, vrátane informácií o ochrane súkromia a bezpečnosti, ako aj podrobnosti o pridávaní pedagogických zamestnancoch a obnove hesla nájdete v Používateľskej príručke portálu Riam.


Informácie týkajúce sa postupov na generovanie tokenov nájdete v Príručke pre riaditeľa na vygenerovanie tokenu pre pedagogického zamestnanca a v Príručke pre pedagogického zamestnanca na vygenerovanie tokenu pre žiaka.Informácie týkajúce sa postupov na vytvorenie konta Riam nájdete v Príručke pre pedagogického zamestnanca na vytvorenie konta RIAM cez aktivačný token a v Príručke pre žiaka na vytvorenie konta RIAM.